هنرستان هوانوردی مجمع صنعت


آموزش رشته هوانوردی
سایت اطلاع رسانی سامانه سنجش
مشاهده نتایج نیمسال اول از طریق سامانه سنجش
هوانوردی

سامانه‌های در دسترس

book

آموزش مجازی

ورود

question_answer

پرسش

ورود

access_alarm

آزمون آنلاین

ورود

dashboard

سنجش

ورود

archive

آرشیو

ورود

هوانوردی

درباره مدرسه و رشته

وزارت آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس موافقت نامه ای ، رشته هوانوردی را در جهت دوره متوسطه تحصیلی تعریف و استانداردهای لازم را به همراه دروس عمومی مشخص نمودند. در این موافقت نامه وزارت آموزش و پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری به ترتیب مجری و متولی شناخته می شوند

اهداف رشته هوانوردی

هنرجویان این رشته پس از پایان دوره می توانند در رشته های خلبانی، مهندسی اویونیک، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی تکنولوژی هواپیما، خدمات فرودگاهی، مهمانداری تا سطح کارشناسی و بالاتر در دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی هوانوردی به صورت تخصصی ادامه تحصیل دهند

تجهیزات هنرستان

در هنرستان های هوانوردی کارگاه های زیر مورد استفاده هستند

کارگاه عمومی - کارگاه هواپیمای مدل - کارگاه موتور - کارگاه الکتریک - کارگاه سیستم هواپیما - کارگاه ساختمان هواپیما - کارگاه آلات دقیق - کارگاه شیت متال - کارگاه سیمولاتور

شرایط ثبت نام

کارنامه قبولی کلاس نهم

شرکت در مصاحبه حضوری

هوانوردی